Archeologisch onderzoek – Tiny House Farm

Het wagentje van het grondonderzoek is vorige week op ons toekomstig stukje land geweest. Het was voor de 2e meting van het archeologisch onderzoek. Op een aantal plaatsen is een grondmonster genomen en bekeken of en hoe het leven in het verleden op deze plaats is geweest. De uitkomst wordt beoordeeld door de stadsarcheoloog en […]

Lees meer