De slechte raadgevers: Divina Commedia: Hel: Canto 26

Dante verfoeit de daden van zijn stadgenoten en geeft ze een royaal plekje hier tussen de rovers en dieven. Of hij hiermee meer zijn gelijk wil halen dan dat hij eerlijk recht spreekt, blijft in het midden. Het levert wel een prachtig stukje literatuur op. Gedreven door het onrecht dat hem is aangedaan. De verteller […]

Lees meer

Vergelijkingen

Bij het lezen van Ach, deze leegte, deze verschrikkelijke leegte vallen mij meteen weer de bijzondere vergelijkingen op die de verteller maakt. In de vorige roman gebeurt dat ook op zo’n bewonderenswaardige wijze. De verteller weet hiermee op een treffende manier situaties en gebeurtenissen te verbeelden. Bijvoorbeeld het plastic op de stoelen bij zijn grootouders. […]

Lees meer

Anna Karenina

In zijn boek Wat we zien als we lezen schrijft Peter Mendelsund veel over Lev Tolstojs roman Anna Karenina. Net dat hij over een paar andere klassiekers veelvuldig schrijft: Naar de vuurtoren van Virginia Woolf, Het grauwe huis van Charles Dickens en Ulysses van James Joyce. Het zijn passages uit de boeken die door het […]

Lees meer

Metafoor

In Rebekka W.R. Bremmers roman De evolutie van een huwelijk komt herhaaldelijk de theorie van de metafoor aan de orde. Zo geeft de literatuurwetenschapper Masha een college over de werking van literatuur. Ze zegt tegen haar studenten het volgende: ‘Literatuur. Wat is literatuur? Uit onderzoek blijkt dat als je bijvoorbeeld Kafka leest, of Shakespeare – […]

Lees meer