Tagarchief: man met de witte das

Blogs over Godfried Bomans

image

De actie Nederlands leest zorgt voor een hernieuwde belangstelling voor Godfried Bomans. Ik zie dat terug in het bezoek op deze blog. Zo zorgde de uitzending van Andere tijden over Godfried Bomans voor een opleving van mijn blog over het boekje De man met de witte das. Ik had het niet zo erg in de gaten, maar zag ineens dat het één van de meestgelezen blogs was. Leuk natuurlijk, maar ik schreef meer over Godfried Bomans en daar wil ik de geïnteresseerde lezer graag op wijzen in deze blog.

Betaalbare Bomans

Het bezoek aan kringloopwinkels zorgt voor een rijke hoeveelheid goedkope en betaalbare boeken van deze auteur. Hij was in de jaren ’60 en ’70 een televisieberoemdheid. Zijn plotselinge dood veroorzaakte een schok in Nederland. Uitgever Elsevier sprong hier gretig op in en bracht in een leuke reeks veel van de populaire boeken opnieuw uit.

Daarnaast kocht ik op een veiling in 2006 het verzameld werk van Godfried Bomans. Mijn docent Peter van Zonneveld bracht deze 7-delige uitgave uit samen met Annemarie Feilzer, compeet met de weergave van radio- en televisiegesprekken. Een imposante uitgave van het vele werk dat Godfried Bomans verrichte.

Ik moest aanvankelijk niet zoveel van al die beduimelde boekjes in de kringloopwinkels hebben. Zeker ook omdat ik over ‘alles’ beschikte in de uitgave van het verzameld werk. Langzaam maar zeker veroverden de versleten exemplaren in de kringloopwinkels mijn hart. Gewoon omdat ik niet altijd met die dikke blauwe delen op schoot wil zitten, maar ook omdat het wel wat heeft ze in de uitvoeringen van de bewonderaars te lezen.

Blogs over Godfried Bomans

Zo ontstonden ook enkele blogs over Godfried Bomans die ik hier graag even wil noemen:

Rottumerplaat

Over het verblijf van Godfried Bomans en Jan Wolkers op het eiland Rottumerplaat voor het VARA-radioprogramma ‘Alleen op een eiland’. Lees blog: Rottumerplaat

Beraadslagen

Hoe de meeuwen angst inboezemen bij de populaire schrijver: ‘net of een paar mannen vlak bij de tent in het donker staan te beraadslagen. Lees blog: Beraadslagen

De schim van Colijn

Hoe twee totaal verschillende schrijvers totaal verschillend het verblijf op Rottumerplaat beleven. Lees blog: De schim van Colijn

Wetenschapsfraude

Godfried Bomans vertelt in een interview met Ischa Meijer hoe hij als student psychologie de wetenschap heeft besodemieterd. Lees blog: Wetenschapsfraude

Zoek de 10 verschillen

Het citaat uit een interview met Ischa Meijer komt wel heel sterk overeen met een citaat uit een ander boekje dat ik in dezelfde week kocht: De man met de witte das. Lees blog: Zoek de 10 verschillen

Een nieuwe waarheid

Over Godfried Bomans boek De man met de witte das. Een openhartig verslag over de relatie van de schrijver met zijn vader. Lees blog: Een nieuwe waarheid

Hommel

Hoe een hommel mij doet denken aan Erik, of het klein insectenboek van Godfried Bomans. Lees blog: Hommel

Nicolaas Beets en Charles Dickens

Waarom Beets geen Dickens is en hoe Godfried Bomans mij stimuleerde deze vergelijking te maken. Lees blog: Nicolaas Beets en Charles Dickens

Een nieuwe waarheid

image

In De man met de witte das rekent Godfried Bomans af met zijn vader en met politici. De grote overeenkomst tussen politici en schrijvers is dat ze allebei over een teveel aan fantasie beschikken en spelen met de waarheid.

Het verschil is misschien dat politici voordoen of hun leugen de waarheid is, terwijl schrijvers liever proberen de waarheid voor een leugen aan te merken. Schrijvers onttrekken zich het liefst aan de werkelijkheid door te zeggen dat het verhaal allemaal verzonnen is, terwijl er weldegelijk elementen uit de werkelijkheid zijn ontleend. Politici zijn allergisch voor de leugen, omdat ze zich eerlijk willen voordoen. Maar ze liegen meer dan dat ze de waarheid spreken.

Godfried Bomans beschrijft dat heel treffend als hij zegt dat zijn vader verkiezingspraatjes opende met de bewering dat hij jarig was. Het leverde een mooie binnenkomer op. Hij kon laten zien dat zijn gehoor belangrijk was, al besefte hij ook dat het vieren van zijn geboortedag in het gezin ook heel mooi was.

Dat vader Bomans dit elke avond deed, wist zijn gehoor niet en hij is er ook nooit op betrapt. Het is misschien liegen in de eigenlijke zin van het woord, maar volgens Bomans is het de goede verteller die ‘een nieuwe waarheid schept’.

Onder het kopje ‘liegen’ schrijft Godfried Bomans het volgende over zijn vader:

‘Mijn vader vertelde vaak uit het evangelie en zelfs daar veroorloofde hij zich enige vrijheden. Een daarvan herinner ik mij. De apostelen hadden de gewoonte om in de Hof van Olijven hun namen in de bomen te snijden, hoewel Christus zelf dat niet deed. Eén boom sloegen zij altijd over, zij wisten zelf niet waarom. Alleen Judas Iskarioteh bespeurde die weerzin niet en kerfde zijn letters in het verboden hout. Na de dood van Christus kwamen de elf verslagen in de Hof bijeen en zie, de boom was weg. Zij gingen nu naar het kruis op Golgotha en vonden daarin de letters J.I. gesneden. Ik zie ons nu weer zitten, in de ademloze stilte na die laatste woorden. Alleen een tovernaar kan zoiets bedenken.’ (46/47)

Dat is een nieuwe waarheid scheppen wat goede vertellers en dichters doen. Ik kan mij die beleving als luisteraar goed voorstellen. Ik herinner mij dominees die dit op soortgelijke wijze wisten te doen in een bomvolle kerk. Muisstil waren de toehoorders en de waarheid was er op dat moment. Al klopte er niks van het verhaal, het verhaal was zo goed dat het een beleving werd.