Liefde voor Florence: Divina Commedia: Louteringsberg: Canto 6c

Spreekt Dante in het eerste deel van de Goddelijke komedie zijn afschuw uit over de wantoestanden in zijn geboortestad, in het tweede deel is er meer ruimte voor hoop en verlangen. Gelukkig is de cynische toon van weleer niet helemaal verdwenen… De louteringsberg richt zich ook veel sterker op de mogelijkheden van verzoening en vooral […]

Lees meer

Intermezzo: Divina Commedia: Tussen hel en hemel

Dante en Vergilius komen in het tweede deel van de Goddelijke komedie in het gedeelte tussen hel en hemel terecht: het vagevuur. Bij Dante heet dit vagevuur, de louteringsberg. In mijn ogen het mooiste gedeelte van de Divina Commedia. Hier vermengt de boetedoening voor de zonden in een loutering. Een bijna boeddhistische benadering van omgang […]

Lees meer

Afscheid van Lucifer: Divina Commedia: Hel: Canto 34 deel 2

De kou hier op het verste puntje van de aarde is ondragelijk, schrijft Dante. De verteller en Vergilius zijn hier beland in het centrum van de aarde. Dit vormt het middelpunt voor Lucifers macht. Als hij afzakt, ziet Dante tot zijn verbazing dat Lucifer op zijn kop hangt. Het ijs is verdwenen en Dante wil […]

Lees meer

Het diepste van de hel: Divina Commedia: Hel: Canto 34 deel 1

Dante en Vergilius komen nu in het meest onhergzame deel van de hel. Hier verblijft Lucifer. Dieper kun je niet afdalen. Hier is het diepste van het diepste. Dit deel ligt het verste af van God en is verborgen in het binnenste van de aarde. Vergilius wijst er eerst vanuit de verte naar en zegt […]

Lees meer

Bevroren tranen: Divina Commedia: Hel: Canto 33

De graaf Ugolino neemt een hap uit het hoofd van aartsbisschop Ruggieri. Hij veegt meteen zijn mond af aan de haren van het hoofd waar het net zijn tanden heeft gezet. De schim vertelt aan Dante en zijn begeleider Vergilius wie hij is. In de vorm van een droom met bijbehorende symbolen vertelt hij zijn […]

Lees meer

Bevroren hoofden: Divina Commedia: Hel: Canto 32

Dante en zijn begeleider Vergilius staan op de onderste laag van de hel, het centrum van de aarde. De grond waarop ze staan is bevroren, merkt de verteller op. Het is sowieso lastig te schrijven in zijn moedertaal wat hij hier ziet. Bovendien moet hij opletten waar hij zijn voeten zet, want een stem roept […]

Lees meer