Tagarchief: goemans

Vrijmetselarij

image

De hoofdpersoon Hardy Hardy in de roman Honolulu King wordt lid van de vrijmetselarij. Zijn vader is in Nederlands Indië ook lid geworden van de loge in Malang. Daar is de enige plek in de oud kolonie waar kleur niet telt. Iedereen is gelijk.

Het lijkt of Hardy Hardy dit ideaalbeeld wil overnemen. Hij ziet dit als de ultieme bevrijding. In zijn bouwstuk verwijst hij hier ook naar. Voor het eerst wordt hij als gelijke gezien en behandeld, vindt hij.

Bij het inwijdingsritueel wordt Hardy Hardy geblinddoekt. De angst slaat hem aan het hart. Het blinddoeken roept bij hem zijn oorlogservaringen op. Wanneer het blinddoek afgaat, moet hij zich oriënteren waar hij is:

Het duurde even voordat Hardy begreep wat hij zag, maar hij zag het echt. In het schemerdonker van de tempel lag een lijk opgebaard, waarbij een groep broeders stond die hun vingers op het lichaam van Hardy hadden gericht. (72)

Het komt nu op u aan, zeggen de broeders tegen hem. Hij begrijpt niet goed wat hij moet doen en valt flauw. De rest van de ceremonie wordt provisorisch afgemaakt. Later refereren broeder Anton nog naar de gebeurtenis als hij in gesprek is met broeder Philip:

Ik kan mij niet herinneren dat een leerling-gezel ooit flauwviel tijdens de inwijding. Hij dacht zelfs dat er een lijk in de tempel lag. (201)

Het lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge brengt Hardy Hardy uiteindelijk tot een biecht in zijn bouwstuk. Hiermee weten de leden van zijn loge niet zo goed raad. Wat Hardy Hardy vertelt zijn misdaden. Ingebed in het verhaal van de oorlog en al zijn ellende, is het zeker te begrijpen, maar het blijven misdaden.

De leden van het gezelschap worstelen dan ook met het lidmaatschap van Hardy Hardy. Je moet van onbesmet blazoen zijn, maar tegelijkertijd geldt de geheimhouding in de loge. Iets wordt in vertrouwen verteld en mag niet zomaar wereldkundig gemaakt worden.

Ze nemen er uiteindelijk een beslissing over en betrekken hierbij zelfs hun vrouwen. Een uiterst moeilijk dilemma: moet je iemand met zo’n verleden wel toelaten tot de loge? Ze komen eruit, maar of het een goede beslissing is die in lijn ligt met het gedachtengoed van de vrijmetselarij…

Anne-Gine Goemans: Honolulu King. Amsterdam: Ambo/Anthos. ISBN 978 90 414 2522 5. Prijs: € 19,99. 348 pagina’s. Bestel

Een perfecte dag voor literatuur

Dit is mijn tweede bijdrage over Honolulu King van Anne-Gine Goemans. We lazen dit boek afgelopen maandag bij Een perfecte dag voor literatuur van notjustanybook.nl. Lees de bijdragen van anderen in de reacties.