Tagarchief: bouwvergunning

Inmeten Kadaster – Tiny House Farm

Om ons huis lopen mensen van het Kadaster. Ze meten nu alles definitief in. Kort na de oplevering, bijna 3 jaar geleden, heeft het kadaster ons stuk grond opgemeten en op de hoeken paaltjes gezet. Nu voeren ze alles in zoals het definitief op de kaarten terechtkomt. Het lijkt een ambtelijke formaliteit, maar gebeurt met een buitengewone zorgvuldigheid.

piketpaaltje
Een rondje om de ingemeten piketpaaltjes; paaltje 1

Eerst bepalen we samen met de buren waar de hoeken liggen. Ze doen dat bij de gezamenlijke weg en bij de hoeken van de kavels met de buren. De piketjes staan er nog van het inmeten bijna 3 jaar geleden. Op de hoekpunten zitten kleine buisjes in de grond die het precieze hoekpunt vormen. Daarnaast staan de houten piketpaaltje, me bovenop een rood merkteken en het nummer van dit hoekpunt.

ingemeten piketpaaltje
Een rondje rond de ingemeten piketpaaltjes; paaltje 2

Best nog een karwei om de precieze buisjes terug te vinden. Ze zijn vaak overwoekerd door planten. Ook slipt de klei regelmatig de opening van het buisje dicht. Geholpen door overvloedig regenwater die de klei losweekt en meeneemt naar lager gelegen plekken. Precies, het buisje van het Kadaster.

ingemeten piketpaaltje 3
Een rondje rond de ingemeten piketpaaltjes; paaltje 3

Maten inmeten

Eind vorig jaar waren deze voorbereidingen. Nu lopen ze rond om de maten goed in te meten. De lijnen moeten kloppen en zo komt het gebied straks op de kaart te staan. Op de millimeter nauwkeurig ingemeten met moderne apparatuur. Niet te vergelijken met de landmeters waar ik in mijn MTS-periode een driehoek probeerde uit te meten op het sportveld achter onze school.

ingemeten piketpaaltje 4
Een rondje rond de ingemeten piketpaaltjes; paaltje 4

Ook het huis meet hij in. De man van het Kadaster is druk in de weer met een meetlint waarmee hij de lengte en breedte meet. Ik voel meteen de onrust bij mijzelf. De piketpaaltjes voor ons huis zijn destijds vlak na de metingen heel bruut uit de grond gegraven. We hebben erover gemopperd. Maar dat mocht niet baten; ze waren nog niet klaar, dus dat we hadden ingemeten, was niet verstandig. Tja, grondverzetters en WIO

ingemeten piketpaaltje; de laatste van ons perceel in Oosterwold
En het laatste ingemeten piketpaaltje op ons perceel; nummer 5. Zoals je ziet zijn ze er nog allemaal. We zijn zuinig geweest de afgelopen 3 jaar.

Later heeft onze bouwer het meten opgelost. Heel fijn, maar niet ideaal; je weet niet of het dan helemaal goed is gegaan. Al lijkt het op alle kaarten heel aardig te kloppen. Het bewijs, de uitkomst van alle metingen, zal binnenkort wel onze kant op komen. Ik ben heel benieuwd.

Bouwvergunning binnen! – Tiny House Farm

Zaterdagochtend, we staan heel toevallig samen in het halletje. Ik om de honden uit de bench te laten. Inge om een stapel handdoeken en theedoeken op te bergen. Op de deurmat zie ik hem liggen: een dikke brief van de gemeente Almere. ‘Er is post’, roep ik. ‘Moet je het niet pakken?’

‘Ik sta met een handvol schone was’, antwoordt Inge. Snel duik ik naar de deurmat en scheur de enveloppe open. Mijn ogen glijden over de ambtelijke taal: ‘In deze brief besluiten wij op uw aanvraag om omgevingsvergunning.’

Voor ik er erg in heb, lees ik de regel:

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Ik lees hem voor en we springen een gat in de lucht. Wat is dit gaaf! We moeten nu nog 6 weken wachten tot hij definitief wordt. De aanvraag is nu voorlopig, maar dat is voor ons heel mooi. Alle mensen die bezwaar kunnen maken, zitten in hetzelfde schuitje.

Een prachtig resultaat na het inleveren van de aanvullende informatie die een paar weken geleden moest worden opgestuurd.

We bekijken het pakket aan informatie bij de brief. We krijgen huisnummer 65 van de Vuursteenhof. Daarnaast staan in de brief instructies voor het plaatsen van het huisnummerbordje. Daar zijn ook ook al een paar van de andere huisnummers te zien. Heel gaaf.

De bouwer komt vanavond bij ons langs. Een champagnemoment, vindt hij. Wij zijn wat nuchterder. Eerst nog maar de rest (grondoverdracht en zo) voor we hard gaan juichen. Er is nog genoeg te doen.

Reactie op bouwvergunning – Tiny House Farm

Dan ligt er opeens een reactie op de Aanvraag voor de Omgevingsvergunning in de brievenbus. Gemeentepost op zaterdagmorgen. Er moeten nog wat stukken worden aangeleverd. Sommige hadden we wel gegeven aan de architect, zoals het sondeerrapport in een bepaald type bestand. Of de tekeningen voor de opstelplaats voor de brandweer die door Tiny House Farm zijn aangeleverd. Hoe kunnen ze zijn achtergebleven?

Andere tekeningen zijn helemaal nog niet geleverd. Het palenplan bijvoorbeeld. Raar dat de architect die niet heeft meegestuurd. Er staan een paar van die dingen op.

En er is de vraag hoe we de vloer in de badkamer gaan bekleden. Ook wil de gemeente wat we rond de kachel gaan doen. Het moet wel vuurwerend materiaal zijn, waarschijnlijk zullen het wel vuurwerende tegels worden. Die we dan ook tegen de achterwand zullen aanbrengen, anders moeten we de afvoer isoleren wat weer jammer is van de warmte.

Ik hoop dat de architect nu alles goed aanlevert. We riskeren anders een extra toeslag op de aanvraagkosten van de omgevingsvergunning. Daar zitten we niet op te wachten.

Natuurlijk sturen we een mailtje naar de bouwer om opheldering. Het valt hem best mee. Ze vragen altijd aanvullingen, zo schrijft hij geruststellend terug. Ik hoop vooral dat hij gelijk heeft.