Categoriearchief: vuurwerk

Vuurwerk

image

Er klinkt een knal en nog eentje. De honden in de buurt slaan aan. Nog een knal. Na de knal klinkt het zilveren geritsel van vuurwerk. Er ploffen nog veel meer kruidjes daar hoog in de lucht. Ik tuur uit het raam.

De duisternis grijpt om zich heen. Het donkert steeds eerder in deze tijd. De zon keert terug naar het punt waar hij bij het begin van de lente stond: de evenaar. Na de opmars van weleer is er de aftocht. Alleen de vuurpijlen geven flinterdunne sterretjes af in het donker.

Ik zie de aanstichter van dit alles weglopen. De pijl is leeg. Hij gooit het zand uit de fles waarin de pijl stond en zet hem naast de voordeur. ‘Gefeliciteerd buurman’, wil ik roepen. Maar het moment is te kostbaar om te onderbreken. Ik weet ook niet of hij of zijn vrouw 65 is geworden. Ik denk de laatste. Hij is al een aantal jaar thuis en bij hem kwam een paar jaar terug de fanfare langs.

De hele buurt hangt vol met ballonnetjes waar ’65’ op geschreven is. Langs zijn schutting trekt een band waarop verbodsborden staan afgebeeld met hetzelfde getal. De poort in zijn schutting bevat een dikke pijl. ‘Hier 65′ staat erop. Er klonk vanmiddag feestmuziek. Maar de pijl wordt afgevuurd in stilte. Als afsluiting. Bewaard van Oud en nieuw.

Als ik ’s morgens door de buurt loop, zijn de ballonnetjes van gisteren verschrompeld. De cijfers zijn meegekrompen. Soms lijkt het of er ’59’ staat. De ballon op zijn kop. Leeggelopen adem van gisteren. Bij de einde lijken de ballonnen op bejaarde pruilmondjes. De huid om de lippen is gerimpeld van de ouderdom. De feestneuzen zijn oud geworden binnen een nacht. Het feest is voorbij.

Blind voor jaarlijkse vuurwerkepidemie

image
Jaarlijks sneuvelen er ogen met Oud en Nieuw en het lijkt of iedereen blind is voor de vuurwerkepidemie. Het bericht voor dit jaar: 21 mensen hebben blijvend oogletsel overgehouden aan Oudjaarsavond. Het aantal brandwonden en andere incidenten zijn dan niet meegeteld. Trots meldt Skipr dat er een afname is van het aantal slachtoffers.

Een ziekte waarbij mensen het risico lopen niet meer te zien, waarbij zelfs een dodelijke afloop niet onmogelijk is, krijgt altijd de volle aandacht. Een dure inentingsactie wordt op touw gezet. Het mogelijke gevaar moet tot in de kleinste risico’s worden uitgedund.

Maar de grote epidemie die jaarlijks de dagen rond Oudjaarsavond ons land teistert, wordt ongemoeid gelaten. Lees verder Blind voor jaarlijkse vuurwerkepidemie

Burgerinitiatief met vuurwerk de lucht in

Het burgerinitiatief is bedoeld om punten op de politieke agenda te zetten die burgers dwarszitten. Met 40.000 handtekeningen haalt een onderwerp de agenda van de Tweede Kamer. Het idee achter het burgerinitiatief is de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen. De politiek bespreekt onderwerpen waar het zelf niet zo snel op komt, maar waar de man in de straat wel mee zit.

Een vuurwerkverbod is natuurlijk een voorbeeld van een burgerinitiatief dat het kabinet wel serieus moet nemen. Het aantal slachtoffers, het vandalisme en de grote onrust die het vuurwerk veroorzaakt, zijn genoeg redenen om in elk geval het gebruik en misbruik van consumentenvuurwerk goed onder de loep te houden.

Het kabinet ziet echter geen heil in het voorstel. Misschien gaat een verbod wat te ver, maar een initiatief van burgers op deze manier aan de kant schuiven, vindt ik onacceptabel. Het toont een arrogantie die de onvrede van burgers niet serieus neemt. Een logische stap van Den Haag is het burgerinitiatief gewoon in de prullenbak te smijten. Waarom zou je iets bewaren als je het toch nooit gebruikt.

Oorlogsgebied

De knallen ploffen al een tijdje bij mijn raam. Het ergert mij dat mensen dagen voor de jaarwisseling al met explosieven in de weer zijn. De lolbroeken gooien rotjes op het ijs en hebben de grootse lol. Gevaar bestaat niet en het eigen vertier wolkt uit de rook van de rotjes.

GroenLinks stelt nu in Rotterdam voor om in elke straat een vuurwerkverkiezing te houden. Wel of geen rotjes. Ik zie de dreigementen al rondgaan. Als we geen rotjes mogen afsteken, dan zullen we je. Gun ons die paar uurtjes plezier moppert iemand in een reactie.

En gelijk heeft hij, maar dat er dagen mortieren, bommen en granaten door de lucht vliegen, verzwijgt hij. Dat sommige gebieden een week lang tot no-go-area’s zijn verheven, dat iedereen kruit voor de voeten geworpen krijgt, kind of volwassene. Het maakt niet uit, ze vuren op alles dat beweegt. Een terrorist voert een eerlijkere strijd.

Vuurwerkverbod of niet, je kunt beter de huidige wetgeving handhaven. Als er op 31 december en op 1 januari een paar uurtjes geknald mag worden, is het buiten die tijden stil.

Water en vuur

Licht, vuur en veel knallen speelden aan het begin van mijn hartlooprondje bij het weerwater. Een heuse kleurenpracht van groen, geel en goud weerspiegelde zich in het water.
Ik holde de groep toeschouwers voorbij en vroeg mij af waarom dit niet met Oud en Nieuw gebeurt. Gewoon met z’n allen kijken naar een machtig schouwspel van water, vuur en knallen. Dat scheelt heel wat gewonden, verdriet, gevaar en tandengeknars.
Ik hoorde Händels Water Music in de knallen, met daartussen een paar Royal Fireworks. Hoe mooi kan vuurwerk zijn.