De ketters: Divina Commedia: Hel: Canto 9

Lijkt de reis door het hiernamaals onschuldig, De goddelijke komedie zit bomvol met spannende elementen. Soms lijkt het op een heus Fantasy-boek waarin vreemde wezens rondvliegen en sommige zielen onherkenbaar zijn, staarten hebben of de kop van een dier. In de 9e Canto wordt het spannend. Voor de poort van de stad Dis zijn Dante […]

Lees meer

Gierigaards en verspillers: Divina Commedia: Hel: Canto 7

De gierigaards en verspillers zijn op prachtige manier bij elkaar gebracht in de vierde hellekring. De tegengestelde zondaars kwellen elkaar aldoor. Ze botsen als de golven van de zee in de Straat van Messina. Hier komen 2 golfstromen elkaar tegen. Voor Dante Vergilius dit zien, moeten ze eerst de vijand Pluto passeren. Hij gromt ze […]

Lees meer

De vraatzuchtigen : Divina Commedia: Hel: Canto 6

Dante wordt wakker in de volgende kring. Hier vertoeven de vraatzuchtigen. Een voortdurende ijskoude stroom van regen valt naar beneden en kwelt de vervloekte zielen. Of zoals de verteller het beeldend zegt: Dichte hagel, smerig water en natte sneeuw storten daar uit de donkere lucht neer op de stinkende grond, die alles opneemt. (vs 10-12, […]

Lees meer

De wellustigen: Divina Commedia: Hel: Canto 5

Dante belandt in de vijfde canto in de tweede hellekring. Hier zijn de wellustigen. Ze slingeren in een razende storm rond. Dat verbeeldt de hartstocht waardoor ze zich in het aardse leven meeslepen. Een mooie verbeelding van een straf die verwijst naar de zonde waarvoor ze gestraft worden. Dante weet in zijn Goddelijke komedie heel […]

Lees meer

Ongedoopten: Divina Commedia: Hel: Canto 4

In de vierde Canto is Dante door een diepe slaap bevangen en wordt wakker in de eerste kring van de hel. Hier verblijven de ongedoopten. Omdat ze God niet kenden, zitten ze in dit gedeelte van de hel. Hier raakt Dante een gevoelige snaar van de uitverkiezingsleer. Hij worstelt zichtbaar met dit onderwerp. Zijn begeleider […]

Lees meer