Leegte

Een rechte wegtrekt de doodop z’n kophet water in De herinneringzoekt een bureaumet de rug naarde spoorlijn toe Het water van Dalispiegelt zwanenin olifanten Aan de overkantklettert de luchteen waterval Als ik mezelfkon terugzienin het waterverdrinken Eén kaal boomtopt het grasin een heuveltjeen kleurt blauw Trekt de treinsnel weg en dendertdoor achteruiten stil bestaan niet

Lees meer

Echternach

Een Abdeikerk en een marktplein. Dat is Echternach. In mijn herinnering ligt de kerk met de westgevel prachtig tegen het gezellige marktplein aan. Het steegje waarin ik loop, loopt evenwijdig aan de kerk, het hoogteverschil zorgt voor een blinde muur. Als ik het hoekje om kom, verrast mij het gezicht. Geen marktplein en geen kerk.De […]

Lees meer

Droom

Ik liep langs de tijdendat het nog nietgebeurd was en voeldegeen last van mijn schouders Ze vielen traag naar de bodemvochten dat het een lievelust was maar ademdenluchtig en ontspannen Ik wist dat ik droomdeen liet alles gewoon gebeurenvan voren af aan volgdede herinnering het draaiboek Toen de klap vieldeed ik snel mijnogen dicht en […]

Lees meer