Categoriearchief: geert wilders

Het journaal schoothondje Wilders?

Het journaal is het schoothondje van Wilders. Ze kruipt gewillig bij hem op schoot als hij roept. Iemand roert met een plastic staafje in een bekertje oude koffie. Het wordt gepresenteerd alsof het stormt in een glas water. Het journaal dat opent met Geert Wilders die de aanval opent op de SP. Is dat nieuws? Ik zou het de opening van het journaal waard vinden als Wilders de samenwerking had gezocht met de SP.

En hier hoorde ik weer de bekende manier waarmee Wilders zijn tegenstanders uit de tent probeert te lokken. Via de agendapunten die zijn partij niet verwezenlijkt ziet, gooit hij met zand in het rond. Precies de punten: het federaal Europa, het generaal pardon en de hypotheekrenteaftrek. Allemaal punten waarbij de PVV alleen maar geschreeuwd heeft en weinig heeft binnengehaald. Lees verder Het journaal schoothondje Wilders?

Schorriemorrie doet huiliehuilie

Het ‘schorriemorrie’ van Frederiksoord

Het taalgebruik van Geert WIlders is het bestuderen waard, zo kwam hij vandaag in het nieuws met de aanduiding ‘schorriemorrie’. Een halfjaar geleden beschuldigde hij de linkse oppositie en Femke Halsema in het bijzonder nog van ‘huiliehuilie’. Een woord dat je volgens de taalprofessor aan elkaar schrijft.

18e eeuws schelden

Een beetje archaïsch komt het wel dat 18e eeuwse schelden dat Wilders bezigt. ‘Schorriemorrie’ of: ‘schorrimorrie’ of ‘schorremorrie’ zoals het WNT het noemt, is zo omstreeks 1700 in het Nederlands doorgedrongen en stamt af van het Perzisch-Turkse woord: ‘šurmur’ wat herrie of verwarring betekent. Mogelijk is het woord via het Hoogduits en Zuid-Slavisch tot het Nederlands doorgedrongen. De bronnen waarin het woord het eerst genoemd wordt, stammen uit de 18e eeuw. Latere etymologische woordenboeken bevestigen deze aanname.

Van Dale meent dat het mogelijk verbasterd is uit schorem. Dit is een gedachte die ik bij het horen van ‘schorriemorrie’ ook had, maar de bewering van het WNT is aannemelijker omdat ‘schorem’ een veel jonger woord is. Volgens hetzelfde WNT is de etymologie van ‘schorem’ precies omgekeerd: ‘schorem’ is juist afgeleid van ‘schorremorrie’.

Strafoorden

Overigens is de gedachte aan de strafkolonie ook niet nieuw. Zoals NRC.nl terecht opmerkt is het Pauperparadijs een voorbeeld waarbij het gepeupel uit de samenleving werd verbannen. Overigens bezoekt Jacob van Lennep in 1823 ook verschillende strafoorden en koloniën in Drenthe. In zijn reisverslag is hij niet zo enthousiast over de vaak erbarmelijke omstandigheden waaronder deze kansarmen van de samenleving moesten zien te overleven. Het initiatief onder auspiciën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Linkse waanzin en andere propaganda

Politici blinken uit in het opwekken van een idee bij het publiek. Als je een frase maar lang genoeg herhaalt, dan gelooft het publiek dat vanzelf. Vooral populisten weten de woede van het volk aan te wakkeren als je maar lang genoeg een onwaarheid opnieuw vertelt, wordt het vanzelf een waarheid.

Vanmorgen trof ik op het station een foldertje aan van de PVV waar ik veel onwaarheden vond. Het gebruik van subsidieslurpen en linkse waanzin. Het milieu dat maar als een linkse hobby wordt weergegeven en de arme autorijder die maar eindeloos betaalt voor al die waanzin. Hardwerkende ondernemers moeten zwaar lijden onder al die wetten en onnodige belastingen. Kortom, het land is zwaar in crisis.

Beeldvorming

De keerzijde van dit brute verhaal is dat het vooral beeldvorming is waar de teksten over gaan. Als je het maar vaak genoeg zegt en herhaalt, dan wordt het vanzelf waar. De waarheid is dat bepaalde rechtse hobby’s als auto en ondernemers de belastingbetaler ook bakken met geld kosten. Het grootste deel van de staatsschuld is niet veroorzaakt door een buurtschool waar onderwijzers keihard werken om kinderen kennis bij te brengen.

Het grootste deel is veroorzaakt door banken in nood, een garantie van een kleine 100 miljard is richting die banken ook nog eens afgegeven. Ook blijft het sterk de vraag of het bedrag dat destijds is betaald om Fortis te redden ook weer terugkomt. Geld waar geen linkse hobby ook maar iets mee te maken heeft gehad. Het merkwaardige is dat deze discussie helemaal niet gevoerd wordt.

Wangedrag

Wel moet iedereen voor het wangedrag van een kleine (rechtse) elite boeten. Scholen die veel werk verzetten in wijken waar minderbedeelden wonen, moeten flink geld inleveren. Hierdoor nemen kansen voor jongeren enorm af en ontstaan een onveiligheid die vele malen groter is dan de schijnveiligheid die de PVV in haar folder propageert: ‘cameratoezicht en preventief fouilleren’.

Als ik dan lees dat het merendeel van werkend Nederland zijn handen afhoudt van de zorg, niet voor de klas wil staan of de handen wil laten wapperen in de Rotterdamse haven, dan vraag ik mij af hoe oprecht het geschreeuw is. Bovendien weet ik niet wie straks onze troep moet opruimen, want ook daarvoor zijn weinig mensen te porren.

Ter Braak, Wilders en Biskop

Het verse CDA-kamerlid Jack Biskop haalt in een openingsspeech voor zijn fractie Menno ter Braak aan. De vergelijking met de PVV komt hier angstwekkend sterk naar voren. Jammergenoeg vermeldt Biskop niet waar het vandaan komt. Het verzameld werk van Ter Braak beslaat al ruim 4850 pagina’s in 7 delen. Dan is er nog de 4-delige briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron en zijn er nog ontzettend veel artikelen in tijdschriften die niet in het Verzameld werk zijn opgenomen.

De zoekfunctie van de nieuwe website www.mennoterbraak.nl werkt nog niet zo goed om het fragment snel te vinden. Daarnaast gebruikt Biskop een uitgave met de huidige spelling. Helaas, want ik had graag gelezen wat er om het fragment zelf heen staat. Schrijft Ter Braak dit naar aanleiding van een boekrecensie of komt het uit zijn eigen gedachtenkoker. Zeker in formulering doet het zeer Ter Braaks aan, maar context en de bijbehorende duiding is bij dergelijke citaten onontbeerlijk.


Vergelijkingen met het nazisme zijn niet van gisteren. Elke gruweldaad roept een vergelijking met de gruweldaad der gruweldaden op. Het vraagt wel om veel nuancering die in het stuk van Biskop ontbreekt. Ook mist hij de boot door vervolgens geheel volgens christen democratisch gebruik een fragment uit de bergrede aan te halen.

Hitlers doelen

De vergelijking door een fragment van Ter Braak aan te halen over het nationaal-socialisme van Hitler, lijkt erop dat Biskop bijvoorbeeld het boek Kanttekeningen bij Hitler van Sebastian Haffner niet gelezen heeft. Dat boek toont namelijk de dubbele doelen die Hitler nastreefde. Het eerste doel is Duitsland als overheerser in Europa. Het tweede doel is de vernietiging van alle joden in Europa, de holocaust.

De vergelijking van de joden naar de moslims is snel gemaakt. Het idee van een moslim-holocaust hangt in de lucht. Maar dat heeft Wilders nooit gezegd. De stap van het isoleren van een groep mensen – bij Wilders vanwege hun geloof – naar de totale vernietiging van een volk is lang. Het moment dat Menno ter Braak hierover schrijft in 1937 is een moment waarop het eerste doel van Hitler erg dichtbij ligt. Het tweede doel ligt nog mijlenver weg en heeft zich ook veel meer in het geniep afgespeeld.

Misplaatst

Het is misplaatst om alles met de holocaust te vergelijken. Dat geldt evenzeer voor de vergelijkingen van Wilders van de islam met de holocaust. Naar mijn oordeel is de intellectuele benadering van Biskop, vermengd met een christelijk sausje, net zozeer angst met angst bestrijden.

Het oproepen van een vergelijking van Wilders met Hitler veroorzaakt namelijk net zo’n paniekreactie. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het zoeken van de dialoog, die misschien juist met Wilders begonnen is en die hij niet durft aan te gaan. Een dialoog waarin het probleem wordt besproken en de toenadering.

Moet de journalistiek trots zijn op onthullingen PVV?

Het verwijt dat Geert Wilders geen goed antecedentenonderzoek heeft gedaan bij zijn kandidaten kan worden doorgetrokken. Want zijn de recente ontdekkingen rond kamerleden van de PVV nu een verdienste van de journalistiek? Ik vraag mij af of de dingen rond de PVV’ers Eric Lucassen, Richard de Mos en James Sharpe werkelijk door de journalistiek zijn ontdekt. Ik denk eerder dat hier de media meedeinen op een hetze.

Op het moment dat Wilders zijn kandidatenlijst presenteerde, hadden de media kunnen graven in het verleden van de kandidaten. En niet onbelangrijk, in hoeverre rijmt het verleden van de PVV’ers met de opvattingen van Wilders?

Het is een taak van de journalistiek om vragen te stellen bij vanzelfsprekendheden. De vraag waarom Wilders destijds deze mensen koos, is nooit gesteld. Net als de vraag wat deze mensen zouden kunnen bijdragen aan het soort politiek dat Wilders voorstaat. Dezelfde soort artikelen zijn ook niet in Almere verschenen. Terwijl de kiezer recht heeft te weten op wie hij stemt en waar deze mensen voor staan.

De timing van de bevindingen rond Lucassen en Sharpe is dan ook uiterst ongelukkig. Juist op essentiele momenten als een formatieproces, maar ook de periode voorafgaand aan de verkiezingen zouden kranten en televisie veel meer hun eigen bevindingen en onderzoeken moeten publiceren. In plaats daarvan drijven de media op het aanbod van persberichten en ander voorgekookt nieuws.

Voor mij toont deze hele affaire dat de journalistiek zelf onderzoek moet doen op een moment waar lezers en kijkers wat aan hebben. De verkiezingstijd biedt hier een heel goede kans voor.

Nieuwe politieke wind ruikt sterk naar oude

Een politicus haalt een monsterzege omdat hij zegt waar het op staat, maar de politieke macht maakt hem monddood. Bij het zien van de stuntelende Geert Wilders zag ik een draaiende politicus van het slag waartegen hij zo fel van leer trekt. Levert de macht inderdaad een draaiende politicus op?

Het lijkt er verdacht veel op. In verkiezingstijd hoorde ik kiezers steun aan de PVV betuigen omdat hij zou zeggen waar het op staat en er met hem eindelijk een nieuwe politieke wind zou waaien. Nou, die nieuwe wind lijkt verdacht veel op de oude. Hij stinkt minstens even hard.

Ik vraag me nu af hoe zijn kiezers op dit nieuws reageren. Als zij hun meester even kritisch volgen als dat zij zich in het verleden over anderen uitlieten, dan blijft er electoraal niet veel meer over van de PVV. Als ze dit over hun kant laten gaan, dan zijn ze geen haar beter dan de mensen waartegen ze strijden.

Een vluchtig onderzoekje bij de krant van wakker Nederland, leert dat sommige teleurgestelde kiezers in hun reactie onder het bericht links Nederland hier de schuld van geven. Het zou goed zijn eerst eens kritisch naar jezelf te kijken voor een ander de schuld te geven van iets.