Zonsondergang

Als er een tijd is waarbij de zonsondergang zo bewust aan je oog voltrekt, dan is het nu wel. Het brengt mij tot gedichten, die ik dolgraag met jullie wil delen. Ik heb dit gedicht maar naamloos gehouden… **** Een witte streep duwt een vliegtuigvooruit tegen de ijsblauwe luchtzie ik vlak boven de dakranddat de […]

Lees meer

Kikker in december

Maar weer eens een gedicht: Kikker in december De kikker kruipt traag over de tegelsde regen valt opgelucht op de grondals de vors uit zijn slaap wakkert. Hij holt sloom de waterstroom achternaen krimpt weg in het gat tussen schuur en stoepalsof de winter nooit is begonnen en hij niet slaapt Een kikker in december, […]

Lees meer

Links

ik denk aan hoe hettoch kan dat hetniet is zoals hethad moeten zijn de dagen drukkentegen mijn buikdat vraagtaandacht en zorg als de regen danlangzaam valt danzoeken mijn ogen dande weg en houden keurig de wacht aande juiste kantvan de wegdicht bij het gras dan fietst een maneendrachtig en rechtop mij af op mijnweghelft zonder […]

Lees meer

Wachtwoord

Een gedicht. Ik wilde eens niet over de natuur schrijven: Wachtwoord Een kaarsrecht streepjeknippert geduldig op de secondein het vakje na de naam: NotopicAmalia70dieselgeenideedeliefde verschijnt in *********bij de herhaling lichteen ********** teveelachter de secondeteller De naam van de hondeen vijand of de dochterde geliefde met of zonder geboortejaarof was het de hele datum Het adres […]

Lees meer

De laatste uienoogst

Bij het hardlopen vanmiddag liep het volgende gedicht mij tegemoet: De laatste uienoogst Het versleten karrenspoortrekt mij een maand geleden als uien vers dobberen op wagens met zachte banden Ze brommen van mij wegik hol er rustig achterde gele kleur vervaagtin de horizon Voor hij de bocht neemtslingert nu een zandpaddoor het gerooide veldslippen de […]

Lees meer