Ingehaald

Vlak achter mij aanholt mijn mijzelfZijn hete adem blaastmijn nekharen overeind In de ruiten van de huizendie mij passeren zie ikhetzelfde witte shirteen luttel eindje van mij rennen Het geel van dezelfde Brookslicht op als ik mijn hielenoplicht van het donkereasfalt dat voor mij baant Als hij mij inhaalt, ben ikverlorenAls ik vertraag, komt hijdichterbijAls […]

Lees meer

Weifelaar

De weifelaar weifelttussen mij en jou Hij zucht, steunt enweifelt de weifeltochtdie alle weifeltochtenoverbodig maakt Dan kiest hij steevastjou boven mij en barstin tranen uit, alsof hetvoor mij niet erg is Oprechtheid bestaat nietalleen de tuf is echtdie met de woordenstroomt uit zijn mond Ik weet het niet zekermaar ik denk dat hijbest gelijk heeft, […]

Lees meer

Zonnenschijn

Twee zonnen staren mij aanen knipogen links en rechtsvan het bosje bomen Door de wolken schijntde zon en iets ernaastschijnt er nog eentje De schijn spiegelt bijnasymmetrisch in de lijnendie vliegtuigen trokken Alsof de schijn bedriegten de zon geen tweelingis die mij aardig toelacht Misschien zweeft rechtsvan mij een schijnwereldvol met aardige mensen of duiveltjes

Lees meer