Rups en hemelvlinder: Divina Commedia: Louteringsberg: Canto 10a

De poort van de Louteringsberg valt weer knarsend in het slot als Dante en Vergilius naar binnen zijn gegaan. Dante kijkt niet achterom, merkt hij stellig op. Het refereert naar de vrouw van Lot die gestraft wordt als ze omkijkt. Ze verandert in een zoutpilaar.

De kloof waardoor 2 dichters lopen is smal en lijkt op de golven van de zee. Ze komen hier moeizaam vooruit en komen dan aan bij een groot plateau met een grote rotswand van marmer. Hier staan allerlei levensechte taferelen afgebeeld. Zo levensecht, vindt de verteller dat het lijkt alsof de engel Gabriƫl je begroet.

Hij kijkt hier naar afbeeldingen van de Ark van het Verbond, getrokken door ossen, en de jubelende koning David die voor de ark uit danst. Ook verhaalt de verteller over een ander tafereer waaarin paus Gregorius de Romeinse keizer Trajanus uit de hel bevrijdt vanwege diens nederigheid.

Nadat Vergilius de uitleg heeft gegeven, wijst de verteller op het zuchtende zwoegen van de gestalten die hen in de verte tegemoet komen. Ze leiden aan hoogmoed, zo vertelt Dante iets verderop in een prachtige vergelijking waarmee hij hen terechtwijst. Ze zijn niet meer dan een insect, een halfvoldragen rups:

O trotse christenen, zo broos en nietig,
gij, die door zwakte van uw geestvermogens
vertrouwen stelt in uw verkeerde wegen!
Beseft ge niet dat wij de rups gelijken,
waaruit de hemel-vlinder zich ontwikkelt,
die onverhuld ten oordeel op moet stijgen?
Wat kraait gij als een haan van hoogmoed barstend?
Insekten zijt ge, maar nog vol gebreken!
Op rupsen lijkt ge, nog maar half voldragen! (Kops, vs 121 – 129)

Een mooie vergelijking waarin de hoogmoed wordt vergeleken met het verloochenen van Petrus waarbij de haan tot 3 keer toe kraait. De vergelijking met de rups, waar de verteller op terugkomt in de laatste versregel. De hemelvlinder zal niet zomaar opvliegen.

Lees de andere bijdragen van het Dante project

Gedichten rond Canto 10

Lees meer op wolkenhemel.blogspot.nl

Literatuur
De hier gebruikte vertaling is van Christinus Kops uit 1929/1930. Er zijn vele vertalingen van Dantes meesterwerk in het Nederlands verschenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *