De vraatzuchtigen : Divina Commedia: Hel: Canto 6

image

Dante wordt wakker in de volgende kring. Hier vertoeven de vraatzuchtigen. Een voortdurende ijskoude stroom van regen valt naar beneden en kwelt de vervloekte zielen. Of zoals de verteller het beeldend zegt:

Dichte hagel, smerig water en natte sneeuw storten daar uit de donkere lucht neer op de stinkende grond, die alles opneemt. (vs 10-12, Van Dooren)

Het is er een smerige boel. Om verder te komen moeten Vergilius en Dante langs de hellehond Cerberus. Het dier krabt de zielen in deze hellekring, waardoor ze met hun verwondingen nog meer getergd worden in de onophoudelijke stroom van koude neerslag.

Cerberus staat hier symbool voor de vraatzuchtigheid met zijn razende honger. Het monster met de 3 koppen wil ook Dante en zijn begeleider verslinden, maar Vergilius heeft een list: hij gooit de koppen wat van de modderige aarde toe. Het beest hapt toe en het duo passeert de koppen.

De schimmen liggen teneergeslagen in de blubber. Toch richt er 1 ziel zich op. Het is een stadsgenoot van Dante. De gulzigheid heeft hem hier gebracht. Ze spreken over de toekomst, waarbij Ciacco zegt dat de 2 partijen in Florence binnenkort in gevecht met elkaar gaan.

Hij vraagt Dante om zijn naam bekend te maken in de hoop uit deze ellende te komen. Dan zijgt ook de stadgenoot van Dante zich neer in de modder. Het roept bij Dante de vraag op hoe het nu verder gaat met al deze zielen. Vergilius is duidelijk:

Mijn leidsman sprak: ‘Dat hij hier rusten moge
Tot de bazuin der engelen hem wekt.
Men komt de toorn van God pas onder ogen

Als men zijn droeve groeve herontdekt
En daar zijn vlees en botten heeft herkregen
Terwijl zich ‘t Oordeel donderend voltrekt.’

Wij liepen door de vuile brij van regen
En ijle schimmen in dat grauw ravijn
Het leven na de dood te overwegen, (vs 94-102; Cialona en Verstegen)

Volgens Vergilius zal bij het laatste oordeel, het eindvonnis geveld worden. Al kan een zondaar nooit volmaakt worden, al verwachten ze na het oordeel volmaakter te zijn. De ingewikkelde discussie die volgt, laat de verteller achterwege. Ze komen aan bij de volgende kring, waar de grote vijand Pluto op hen wacht.

Lees de andere bijdragen van het Dante project

Gedichten rond Canto 6

Lees meer op wolkenhemel.blogspot.nl

Literatuur
De hier gebruikte vertaling is van Cialona en Verstegen uit 2000.
Er zijn vele vertalingen van Dantes meesterwerk in het Nederlands verschenen.

Geef een reactie