Christenen en slaven

image

In zijn Handboek Slavenmanagement haalt de schrijver en Romein Marcus Sidonius Falx enkele bijbelse taferelen aan. Hij noemt de apostel Paulus. Marcus Sidonius Falx moet weinig van het standpunt van Paulus en de christenen hebben.

Christenen zien zichzelf om een duistere reden graag als slaven. Zij beweren dat ze de slaven van hun Christus zijn en ze noemen hun god ‘meester’. Maar ondanks hun gebazel over vrijgevigheid en aalmoezen geven moet je niet denken dat christenen hun slaven veel anders behandelen dan wij, aanbidders van de warem heidense goden. (209)

Het spel met de geschiedenis is hier natuurlijk leuk om te lezen:

Als een christen ooit keizer zou worden – stel je voor! – zou hij bij wet laten vastleggen dat man en vrouw, ouders en kinderen samen verkocht moeten worden. Hij zou ook komaf maken met het brandmerken van weggelopen slaven. […] Ik denk dat ze ook willen laten vastleggen dat elke slaaf die door zijn meester tot prostitie wordt gedwongen automatisch vrij wordt. (213)

Maatregelen die later allemaal van toepassing zouden worden als Constantijn de eerste christelijke keizer is. Een doorn in het oog van de in veel goden geloofde Romein Marcus Sidonius Falx. Al nuanceert de hedendaagse Jerry Toner het in zijn commentaar meteen. De wetten worden later onder Constantijn wel uitgevaardigd, maar de christenen verzetten zich pas veel later tegen de slavernij als institutie.

Deze immorele houding proef je tot op de dag van vandaag. De slavernij mag op papier al meer dan 150 jaar zijn afgeschaft, in de praktijk zijn er nog miljoenen slaven. Ze zijn verbannen naar de randen van de samenleving. Door de ogen te sluiten, zien we ze niet en denken we dat ze er niet zijn. Ze zijn er wel. Daarmee is het de grote vraag of wij zoveel beter zijn dan de harde Romein Marcus Sidonius Falx.

Marcus Sidonius Falx: Handboek Slavenmanagement. Met medewerking van Jerry Toner. Met een voorwoord van Mary Beard. Vertaling van How to Manage your Slaves. Vertaald door Patrick De Rynck. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2015. ISBN: 978 90 253 0492 8. 224 pagina’s. Prijs: € 19,99.

Geef een reactie