Slavenmanagement

image

Een merkwaardig boek trof ik in de bibliotheek aan: het Handboek slavenmanagement van de Romein Marcus Sidonius Falx. Het is geschreven met medewerking van Jerry Toner. Of zoals de schrijver zegt:

Om voor een niet-Romeins publiek te kunnen schrijven heb ik wel een beroep moeten doen op de diensten van ene Jerry Toner, een leraar in een van die ellendige provincies van ons in het noorden. Hij weet wel íéts van hoe wij Romeinen leven, maar onze normen en waarden deelt hij nauwelijks. (10)

Die afkeer deelt de commentator Jerry Toner. Hij vindt Marcus een lastig auteur om mee samen te werken:

Hij houdt er tal van krachtige en onverteerbare meningen op na, waarvan hij weigert te erkennen dat ze fout of immoreel zouden kunnen zijn. Maar naar Romeinse normen was hij een fatsoenlijk man. Wat hij schrijft, toont hoezeer de Romeinse wereld, hoe vertrouwd die ons ook kan lijken, bijna terloops ook aanstootgevend kan zijn. Het laat bovendien zien hoe complex een institutie als slavernij kan zijn. (11)

Slavernij mag misschien op papier zijn afgeschaft. Miljoenen mensen wordenen in onze hedendaagse wereld onder bedreiging van geweld gedwongen onbetaald werken. Dan is onze politiek-correcte houding misschien huichelachtiger dan de houding van de Romeinse burgers. Zij waren niet persé slecht voor hun slaven, terwijl wij beweren voor iedereen goed te zijn.

Marcus Sidonius Falx: Handboek Slavenmanagement. Met medewerking van Jerry Toner. Met een voorwoord van Mary Beard. Vertaling van How to Manage your Slaves. Vertaald door Patrick De Rynck. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2015. ISBN: 978 90 253 0492 8. 224 pagina’s. Prijs: € 19,99.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *