Violofoon

image

De cover van Alma Mathijsens roman De grote goede dingen laat een violofoon zien. De foto is gespiegeld waarbij de strijkstokken evenwijdig aan elkaar lopen. De verantwoording vertelt dat het een fragment van een foto van Hub. Mathijsen met violofoon is.

Aan de hand van de violofoon zoekt hoofdpersoon Mila naar haar overleden vader is De grote goede dingen. Samen met Don, de beste vriend van haar vader, reist ze naar de plekken uit het verleden van haar vader. Ze zijn op zoek naar zijn violofoon, een instrument uit de jaren ’20. Mila’s vader Just kon dit instrument fenomenaal bespelen. Of zoals Don het vertelt:

‘Een violofoon heeft een grammofoontoeter in plaats van een klankkast, dat geluid gaat één richting op. Het klinkt als een viool die pijn lijdt. Je vader kon dat geluid optillen. Uitdragen totdat het meer werd dan alleen die toeter.’ (27)

Het is een zoektocht naar een instrument. Kort na de begrafenis van haar vader is de violofoon meegenomen door een lid uit de muziekgroep waarvan hij deel uitmaakte. Het instrument is niet meer in Nederland, niet in Duitsland en uiteindelijk moeten ze afreizen naar Israël om het te vinden bij het medelid van het muziekgezelschap.

Maar draait het om het vinden van die violofoon? De reis is symbolisch. Onderweg denkt Mila vaak aan haar overleden vader. Ze zoekt de antwoorden op zijn vroege dood. Hij dronk en rookte zich dood. Waarom wil je dan eigenlijk een kind op de wereld zetten? Ze probeert de man te begrijpen en vermengt haar eigen herinneringen aan hem met de herinneringen die Don heeft.

Daarbij ondergaat ze ook een deel van zijn levenswijze. Zo bedrinkt ze zich zelf ook op een avond en voelt hoe de dronkenschap haar verdooft. Het brengt haar opnieuw ellende. Alsof haar moeder het voorvoelt aan de telefoon met de opmerking: ‘wees voorzichtig. Goed terugkomen.’

Afscheid nemen doet pijn. De herinnering een plek geven. Het boek is een mooi eerbetoon aan de liefde voor een vader. De rol die de moeder van de vertelster speelt is minstens even mooi. Ze vormt het evenwicht tegenover die losbandige vader. Het verhaal maakt zich daarmee los van een zoektocht naar een muziekinstrument. Het lijkt meer een zoektocht naar de vertelster Mila zelf. En ze vindt veel onderweg.

Alma Mathijsen De grote goede dingen Amsterdam: De bezige bij, 2014. ISBN 987 94 234 8844 6. Prijs: € 17,90. 176 pagina’s.

Een perfecte dag voor literatuur

Dit is mijn bijdrage over De grote goede dingen van Alma Mathijsen. We lezen dit boek op vandaag bij Een perfecte dag voor literatuur van notjustanybook.nlLees de bijdragen van anderen in de reacties.

Een gedachte over “Violofoon”

Geef een reactie