Politiek tussen de geiten

image

Vanmiddag met Doris naar de kinderboerderij en wie trof ik daar: mijn stadgenoot @Kanteldenker. Ik heb al heel vaak met hem getwitterd en nu mocht ik met hem in levende lijve praten. De discussie op twitter rond de PGB beheerste ons gesprek. Niet zomaar iets waar je over praat. Het gaat over de toekomst van je kind. Dingen waarbij je nooit genoeg kunt vooruit zien.

We stonden daar in de dierenweide, tussen de geiten die soms trokken aan onze kleren. Hongerig als geiten zijn. De nubische geit kwam af en toe langs voor een knuffel. De besparingen die het kabinet wil behalen via het persoonsgebonden budget is volgens @Kanteldenker een verkapte bezuiniging. Ze voeren de bezuiniging door en hopen dat wij onze kinderen thuishouden. Dan snijdt het mes aan 2 kanten. En je bespaart geld en de gehandicapten wordt de noodzakelijke zorg onthouden.

Bezuinigen op zwakkeren
Het blijft een vreemde gewaarwording. Bezuinigingen doorvoeren op groepen in de samenleving die het niet aankunnen. Op dergelijke dingen zijn we de afgelopen jaar onder Balkenende eindeloos getrakteerd. Nu onder Rutte gebeurt niet veel anders. De grote besparingen zoals de hypotheekrenteaftrek of verkapte subsidies zoals nu vaak gebeurt met grote bedrijven als Schiphol of nationale banken.

Daar tussen de geiten hoorde ik weer de bevestiging van mijn eigen denken. Politiek draait om belangen en vaker persoonlijke belangen dan je denkt. Het is heel goed om aan de hand van de PGB eens te kijken wie er belang bij heeft. Kijk eens goed naar de grote zorginstellingen. Hoe vaak worden ze bestuurd door CDA-politici. De PGB heeft direct een uitwerking op deze enorme instellingen.

Belangenspel
Het zou in de politieke discussie meer moeten gaan om de belangen van de groepen zelf. En niet zozeer om de belangen van instellingen en politici. De ontrafeling van deze bizarre wereld vol belangen en tegenstrijdigheden zou eens aangepakt moeten worden. Het zou de teleurstelling van veel mensen in de politiek kunnen voorkomen. Precies het onderwerp waarom zoveel mensen het stemvakje van de PVV inkleuren.

Dat terwijl de discussie niet over de bezuiniging van 900 miljoen zou moeten gaan. Is het probleem van de PGB niet het probleem van de vergrijzing? We zouden ons juist nu moeten bezinnen over de hoge kosten in de (gezondheids)zorg en wat we daaraan kunnen doen. Kortom, wie helpen we wel en wie niet. Waarom zou een oudere die het gewoon kan betalen zijn rollator niet zelf kunnen betalen? Mogen ouderen niet wat meer betalen voor hun hoortoestel?

Kortom, een discussie over de verzorgingsstaat.

One pingback/trackback on “Politiek tussen de geiten

    Geef een reactie