Dagje op de hei voor de heisessie

De trailwalker was teambuilding op de Edese hei

Vandaag had ik met mijn team een zogenaamd dagje op de hei of zogeheten heisessie. Voor ons betekende dat niet een uitje naar een zalencomplex ergens in de Veluwe. Wij mochten een dagje nadenken over het reilen en zeilen van onze afdeling in een ruimte ergens in Amsterdam Zuid.

Ik vond het geen verkeerde locatie en ben zelfs even in de pauze een halfuurtje buiten geweest voor een ommetje. Het is daar best mooi in de omgeving. Natuurlijk klinkt de heide best aantrekkelijk, maar waar komt dat begrip eigenlijk vandaan?

Een dagje op de heide of een heisessie suggereert een bijeenkomst buiten de gebruikelijke werkomgeving. Juist dat aspect geeft die sessies een bijzonder aspect. Onder leiding van een deskundige wordt de organisatie doorgenomen en allerlei doelen geformuleerd. Dingen waar in de normale werkomgeving binnen hetzelfde werkritme weinig ruimte is.

Teambuilden is de Engelse term voor de heisessie of het dagje op de hei. Of er een soortgelijke uitdrukking in het Engels is, betwijfel ik. Waar het begrip ‘een dagje op de hei’ vandaan komt, is niet duidelijk aan te wijzen. Waarschijnlijk is in het begin werkelijk naar de hei en andere afgelegen gebieden gegaan om te werken aan teambuilding.

Daarnaast vormen dergelijke teambijeenkomsten vaak een breekpunt in de organisatie. Er staat iets te veranderen, een nieuwe structuur of een veranderende markt die een team noodzaakt om een andere koers in te zetten. De bijeenkomst wordt dan vaak benut om te brainstormen en los van de normale werkomgeving na te denken of de werkwijze van het team.

Overigens roept het woord ‘hei’ ook nog andere associaties op. Hei, doet niet alleen aan die uitgestrekte natuurgebieden denken met die mooie bloemetjes, maar ook aan heien. Bij het heien worden palen in de grond geslagen om het gebouw stevig op een harde bodem te laten staan zodat het niet verzakt.

Naar mijn idee draagt de onderliggende betekenis bij aan de populariteit van het begrip heisessie of dagje op de hei. Immers van de bijeenkomst verwachten veel medewerkers ook die stevige bodem voor de toekomst.

Overigens zetten onderzoekers hun vraagtekens bij dergelijke heisessies. Vorig jaar gaven de onderzoekers Moira Lafferty (University of Chester) en Caroline Wright (Liverpool Hope University)  aan dat de teambuilding-sessies op de hei niet werkenAnderen zijn het daarmee niet eens. Of bij deze laatsten eigen belang overheerst, is de vraag.

Geef een reactie