5 tips voor crisiscommunicatie online

De crisiscommunicatie bij de brand in Moerdijk schiet behoorlijk tekort, online crisiscommunicatie kon hierbij helpen. Daarom 5 tips voor online crisiscommunicatie.

Burgers zijn kritischer geworden. Opmerkingen als: ‘het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid’, lijken niet te volstaan. Het vertrouwen in de overheid is niet dusdanig, dat burgers deze woorden voor lief nemen.

Geef ze eens ongelijk. Hoge vlammen, dikke rookwolke en vervuild bluswater. Dat is genoeg voor een gezond wantrouwen. Waar rook is, is vuur. En waar rook is, daar zijn schadelijke stoffen.

Wat zou er dan moeten gebeuren. Ik geef hier 5 tips voor crisiscommunicatie:

 1. Informeer burgers

  De informatiebehoefte is erg groot van het publiek. Dat de website crisis.nl is op de avond van de brand een tijdje uit de lucht geweest door een menselijke fout. Toch is er een enorme behoefte aan informatie van mensen die in de buurt wonen, maar ook van anderen.

 2. Zeg het als je het niet weet

  Bij dergelijke rampen verloopt de informatiestroom erg snel. Ook zijn er altijd meer vragen dan antwoorden. Daarom is het belangrijk vragen eerlijk te beantwoorden. Als je het niet weet, dien je dat te zeggen. Daarmee informeer je de vragensteller juist.

 3. Ga online

  De brand in Moerdijk was op twitter wereldwijd een van de trending topics. Niet alleen de opmerking GROTE VUURBAL JONGUH, van de televisieserie New Kids, maar ook ‘Moerdijk‘ zelf scoorde buitengewoon goed. Als overheid dien je niet alleen het vuur te bestrijden, maar ook misvattingen en onzin die via het web verspreid worden.

 4. Publiceer (alles)

  De luchtkwaliteitmetingen moeten direct online, met daarnaast de maximum toegestane hoeveelheden. Mensen kunnen zo zelf zien of er geen gevaar voor de volksgezondheid heerst. Eventuele vragen over stoffen dienen goed opgehelderd te worden via een website, maar laat mensen ook zelf beslissingen kunnen nemen over hun volksgezondheid. Natuurlijk moet de lijst met schadelijke stoffen in het bedrijf ook openbaar.

 5. Neem burgers serieus (juist voor de ramp)

  Het is wel hinderlijk al die boze mensen voor camera’s die zeggen dat ze hier al jaren voor gewaarschuwd hebben. Deel met burgers de verantwoordelijkheid. Verwerk kritische geluiden in de besluitvorming en bij het verlenen van vergunningen. Publiceer deze informatie op internet en communiceer dit naar de burgers. Waarom kunnen belangen niet tegen elkaar worden afgewogen. Gezondheid is voor de overheid belangrijke campagne, maar dan dien je de gezondheid van burgers ook te waarborgen. Dat begint bij voorlichting en eindigt uiteindelijk bij het delen van verantwoordelijkheid.

Geef een reactie