Welkom op de nationale klaagbaak: Twitter!

Wat is het koud, dit is vanmorgen wel de meest geschreven en gelezen Nederlandse tweet op twitter. Twitter ontwikkelt zich zo langzamerhand tot heuse nationale klaagbaak. Heerlijk om even je gal te spuwen over de vertraagde of uitgevallen trein, de file waar je al een uur in zit of de harde vrieskou waar je doorheen moest fietsen vanmorgen. Een tweet waarin je even je frustatie uit, voelt dan heerlijk aan. Je hebt het geuit. Dat geeft een goed gevoel.

Jij hebt ook veel gedoe met de treinen, merkte iemand eens op.
Inderdaad als je mijn tweets leest, denk je dat ik continue in een vertraagde trein zit of langdurig sta te kleumen op een station. Ik vind het altijd prettig mijn ongenoegen of oplossingen aan te halen op twitter. Ik ben het dan helemaal kwijt en heb het idee dat de melding ergens staat. En dat er dan iets mee gedaan wordt…

Onzin natuurlijk, maar dat geeft niks. Je bent het kwijt. Vervolgens is het voor trendwatchers buitengewoon interessant om dit soort tweets in kaart te brengen, want in elke klacht zit een uitdaging. Een gat in de markt.

Geef een reactie