Ook KB over naar Google Books

Vandaag bracht de Koninklijke Bibliotheek naar buiten dat de nationale bibliotheek gaat samenwerken met Google Books. Met het digitaliseringsproject worden 160.000 boeken die tussen 1700 en 1900 zijn gepubliceerd ingescand. Ik ben een groot voorstander van Google books en ik vind het ook niet erg dat het een commercieel initiatief is. Een van de bedoelingen is natuurlijk om de boeken straks als e-books te verkopen in een eigen boekwinkeltje.

Gelukkig zijn er erg veel andere initiatieven, die vind ik ook prima. In Nederland is er DBNL. Een initiatief dat onder bedreiging van boetes wel wat minder handig is dan voorheen. Toen kon je snel Mutaltuli’s Ideën als .pdf opslaan en uren lezen op de laptop. Elke bibliotheek zou sowieso moeten overwegen om z’n eigen verzameling te digitaliseren. Het nieuws van de KB verschijnt een dag na het bericht over de Amerikaanse universiteitsbibliotheek in Stanford die nog maar 20 procent van zijn boeken in print bewaart.

Al zijn daar niet alle bibliothecarissen en archivarissen het mee eens. Want wie zegt dat de techniek niet verandert in de loop van de jaren? Het is nu ook bijzonder lastig om digitale documenten uit de jaren ’80 en ’90 goed te bewaren en om te zetten naar gangbare vormen. Zo verandert de layout bij het overzetten van WP5.1 naar .pdf, .odt of .doc.

Overigens gaat de KB vrij laat in zee met Google. In het Nederlands taalgebied ging Gent voor. Ik heb me al eens ontzettend boos gemaakt over het versnijden van boeken, met de bewering dat de KB moedwillig de cultuur vernietigt. Google heeft een zeer unieke techniek en neemt de boeken van meerdere kanten op met behulp van zeer geavanceerde camera’s. Let maar eens goed op bij het bekijken van de pagina´s, dikwijls bollen ze enigszins op door het bladeren. Probleem blijft nog wel een goede digitalisering van de letters. Die komen niet altijd goed over. Op deze manier zijn ze niet goed te doorzoeken via de zoekmachine van google.

Maar als liefhebber van de 19e eeuw is het project van Google geweldig. Ik heb zo snel de beschikking over het oeuvre van Junghuhn en wacht met smart op Veths Java.

Geef een reactie