Tijd voor een brede coalitie

De dag na de verkiezingen moet het strijdbijltje begraven worden, vieren de winnaars hun overwinning en likken de verliezers hun wonden. Nu moet een coalitie samengesmeed worden. Bijna een onmogelijke taak met deze uitslag. Overigens is de winnaar nog niet helemaal zeker van zijn overwinning. Het lijkt net zo nipt te zijn zoals tot nog toe alleen in Amerika leek te kunnen.

Benieuwd

Ik ben benieuwd wat er nu gebeurt. Het politiek beleid zal voor jaren bepaald gaan worden in een dichtgetimmerd regeerakkoord. Onder het mom van ‘de kiezer heeft gesproken’ zullen onplezierige veranderingen worden doorgevoerd. Het zou jammer zijn als dit gebeurt.

Versnippering

Juist de versnippering van partijen dwingt om een andere oplossing te kiezen. Ik zou kiezen voor een brede coalitie van de 4 of 5 grootste partijen, waarbij minder strakke afspraken worden gemaakt. Partijen hoeven het kabinet niet altijd te steunen. Zo kun je bijvoorbeeld een grote partij als de PVV veel meer verantwoordelijkheid geven bij het maken van de politieke keuzes.

Leiderschap en geduld

Het vraagt veel leiderschap en geduld van de nieuwe premier, maar het zou de politiek ook spannend houden buiten verkiezingstijd. Het maakt keuzes doorzichtiger, maar dan moet het parlement dit kabinet niet om het minste of geringste wegsturen. Verantwoordelijkheid geven en nemen, horen daar wel bij.

Ik ben benieuwd hoe het straks gaat…

Geef een reactie