Vrije internet draagt juist bij aan historisch besef

Het internet biedt juist de mogelijkheid voor een beter historisch besef. In de Twentsche Courant Tubantia stelt Krijn Lock dat Nederland lijdt onder een gebrek aan historisch besef. Dit komt door de verloedering van het geschiedenisonderwijs en het snelle aanbod van nieuws via internet, schrijft de student Bestuurskunde en lid van de Provinciale Staten in Overijssel voor de VVD op de opiniepagina van 22 mei 2010.

Kennis van oorlog

Lock grijpt hiervoor het gebrek aan kennis van de Russische bijdrage in de Tweede Wereldoorlog. Hij beseft wel dat de anti-communistische houding hieraan ten grondslag ligt, maar hij wijst erop dat na de val van de Berlijnse muur deze ‘informatiediscrepantie’ moest worden rechtgezet. Het huidig geschiedenisonderwijs helpt daar niet aan mee.

Verloedering en internet

Krijn wijt het gebrek aan historisch besef aan de ‘verloedering van het geschiedenisonderwijs in het nieuwe curriculum’ en aan de ‘korte termijn-premisse waaraan de maatschappij onderhevig is’. Bij het laatste spreekt hij over internet als bron van het kwaad: ‘Men kan op internet de groots mogelijke onzin als waarheid etaleren zonder kritisch commentaar of de filterende werking van een ervaren redacteur.’

Werking van internet

Krijn Lock kent de werking van internet niet. Juist de mogelijkheid je mening te geven, te reageren op andermans uitspraken en het vrijelijk publiceren van informatie en belangwekkende feiten, zorgen voor een nuance die een ‘ervaren redacteur’ nooit kan evenaren. Juist dit zelfreinigend vermogen maakt internet tot een medium waar de waarheid meer dan ooit kan zegevieren.

Kwaliteiten die ze niet hebben

Het Overijsselse statenlid kent de traditionele journalistiek en de ouderwetse leraar kwaliteiten toe die ze allebei niet hebben. De Russische bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog is in het verleden door beiden stelselmatig verzwegen. De kracht ligt niet het opdissen van historische feiten, maar in het besef van machtsverhoudingen. Onafhankelijke journalistiek beantwoordt ook dergelijke vragen en geeft een kritisch beeld hiervan.

Natrekken van bronnen

Met internet zijn bronnen en feiten meer dan ooit na te trekken. Bij een publicatie krijg ik het heel snel te horen als ik fout zit, ook mijn mening wordt kritisch gevolgd. Dat is een enorme kracht, die het eenrichtingsverkeer van de oude docent en de gedrukte krant, nooit kunnen bereiken.

De waarheid van de geschiedenis

Zeker, Krijn Lock heeft gelijk, de waarheid van de geschiedenis wordt voortdurend geweld aangedaan. Niet alleen is de bijdrage van Rusland in de Tweede Wereldoorlog weggeschreven, ook de Nederlandse rol in de slavernij en de kolonisatie van West- en Oost-Indie worden mondjesmaat onderwezen en beschreven. Zelfs onze eigen minister-president verwees in 2006 naar de VOC als iets om trots op te zijn.

Internet als bron

Internet biedt mensen meer dan ooit de mogelijkheid met deze bronnen kennis te maken en zich hiermee een wereldbeeld te verschaffen. Initiatieven als wikipedia en een eindeloze hoeveelheid historische platforms kan daaraan bijdragen. Docenten en journalisten zouden zich meer dan ooit in deze discussies moeten mengen. Zo helpen ze mee aan de kwaliteit van het nieuws en dragen bij aan het verrijken van de kennis van velen.

Naar de hand zetten

Helaas zullen bepaalde mensen altijd blijven proberen om de geschiedenis naar de hand te zetten. Hetzelfde wat destijds met de Russen gebeurde, gebeurt nu met moslims. Ook van deze mensen wordt een zeer eenzijdig beeld geschetst. De rol van kritische mensen op internet is hierbij meer dan ooit noodzakelijk. Daarom zullen docenten hun leerlingen een basiskennis moeten bijbrengen en moeten leren omgaan met een veelzijdig medium als internet. Het aanleren van kennis alleen is niet genoeg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *